Griskultingar ska kunna skiljas från sina mammor tidigare än vad de gör i dag, det föreslår Jordbruksverket. Men kritiker säger att myndighetens förslag är baserat på ovetenskapliga studier

Förslaget som innebär att griskultingar ska kunna avskiljas från suggan efter 21 dygn, det vill säga en vecka tidigare än vad som är tillåtet idag, är en nödvändig åtgärd för att öka svenska jordbrukets produktion och konkurrenskraft säger Jordbruksverket i en kommentar till TT. Men flera djurrättsorganisationer och forskare är kritiska till den fältstudie från Svenska Pig, vilken inte visar på några negativa effekter för kultingarna, och som ligger till grund för Jordbruksverkets förslag. – Den här studien är inte gjord av forskare. Däremot finns det en massa övertygande vetenskapliga publikationer som pekar på att en tidigare avvänjning av grisar leder till ökad sjuklighet och därmed ökad antibiotikaanvändning. Jordbruksverkets förslag går alltså direkt emot vetenskapen, säger Bo Algers, professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet till TT.