Stenblock flyttas från skogen till vattnet. Foto: Daniel Jonsson