Branden i Västmanland hade katastrofala konsekvenser rent mänskligt men öppnar samtidigt för att till låg kostnad skapa det i särklass största skyddade skogsområdet i södra Skandinavien. Det skriver 21 professorer med koppling till skogs- och ekologifrågor på DN Debatt.

Tusentals arter behöver döda träd och lövträd för att kunna överleva, och sådana skapas i enorma mängder efter bränder. Genom brand påverkas också ekologiska processer, till exempel näringsomsättning, födovävar och nedbrytning, på ett sätt som skiljer sig från dagens produktionsskogars. Dessa speciella förhållanden gör brandlandskap viktiga för den ekologiska forskningen. Möjligheten till långsiktiga studier inom ett så stort brandområde som det i Västmanland skulle ge Sverige en särställning i det södra europeiska barrskogsbältet, skriver professorerna. De uppskattar att kostnaden för att inrätta reservatet endast skulle uppgå till 150 miljoner och uppmanar miljöminister Lena Ek att agera snabbt. Debattartikeln pekar även på brister när det gäller dagens skyddade skogar. För det första finns hälften av den formellt skyddade arealen i fjällnära trakter, för det andra har framför allt näringsfattiga marker med långsam trädtillväxt skyddats och för det tredje finns det en uppenbar brist på stora sammanhängande skyddade skogsområden, särskilt i södra Sverige. Alla tre bristerna kan motverkas om ett reservat skapas av brandområdet, menar professorena.

Läs mer här (www.dn.se)


Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • DagL skriver:

    Skogsägarorganisationerna reagerade omedelbart negativt, eftersom de i förlängningen såg sin mark konfiskerad. Synd att reaktionen var så häftig och reletivt irrelevant på ett vettigt inlägg av forskarna.
    Länsstyrelsen i Västmanland tyckte att det inte fanns pengar till ändamålet och Naturvårdsverket satt knäpp tyst, så förslaget rönte ingen entusiasm bland de närmast berörda myndigheterna.
    En väsentlig del av brandområdet kommer att bli någon form av reservat, så mycket av forskarnas synpunkter tillmötesgås, men just den sista synpunkten – ett stort sammanhängande reservatsområde i södra delen av landet – var det nog en unik chans som missades.