Genom att trigga barrträdens försvar redan innan de planteras ut kan man förbereda plantorna för snytbaggeangrepp. Det visar en ny studie från SLU.

Nyplanterade barrträdsplantor lever farligt för snytbaggens gnag. Varje år orsakar snytbaggen skador som kostar svenskt skogsbruk flera 100 miljoner kronor. Metoder för att skydda träden är därför nödvändiga. Idag används främst insekticider eller kostsamma mekaniska skydd. Barrträdsplantor har ett eget försvar för att bromsa angreppen. Men snytbaggetrycket är ofta är så högt att plantorna inte hinner bygga upp sin försvarsförmåga innan de får dödliga skador. Men genom att plantornas försvar triggas redan innan de planteras ut kan plantorna förberedas för snytbaggeangreppen. I försöken sprayades plantorna med metyljasmonat, som är den substans som plantan själv använder för att sätta i gång produktionen av försvarsämnen efter ett angrepp.

Läs mer här (www.slu.se)