Vertikal grönsaksodling i städer är ett fenomen som växer. Förespråkarna menar att det är en del av svaret på hur världens snabbt ökande urbana befolkning ska försörjas med livsmedel.

Torka i USA och jordbruksmark som blivit obrukbar efter kärnkraftsolyckan i Fukushima driver på utvecklingen, skriver New Scientist. Både i Asien och USA byggs alltfler ”odlingsskrapor” i urbana miljöer. Sallatshuvuden, paprikor, tomater och andra grönsaker odlas utan jord i hydrokultur i många våningar ovanför varandra och får rotera i långsamma hissar för att alla ska få sin del av solljuset. Eller så odlas de i fönsterlösa lokaler där LED-lampor står för energiförsörjningen till fotosyntesen. Vertikala stadsodlingar kan undvika problemen med torka och även med insektsangrepp, om de kontrolleras väl, och dessutom slipper man koldioxidutsläpp från långa transporter, eftersom grönsakerna odlas nära de människor som ska äta dem. Vattnet i odlingarna kan återanvändas effektivt och utvecklingen går mot att hela anläggningarna kan fjärrstyras till exempel från mobilappar. Men elåtgången blir i många fall enorm, särskilt i de anläggningar som använder konstgjord belysning i stället för solljus.

Läs mer här (www.newscientist.com)