Försvaret mot skogsskövlingen

De senaste hundra åren har hälften av världens mangroveskogar försvunnit. På Sri Lanka har man tagit krafttag mot problemet. All mangroveskog ska skyddas – och det är kvinnorna som gör jobbet. Artikeln finns även i en längre version.

Ett stort miljöproblem

De senaste hundra åren har hälften av världens mangroveskogar skövlats. På Sri Lanka har det gått ännu längre. Mer än tre fjärdedelar är redan borta och skogsskövling räknas som landets största miljöproblem. Enorma arealer mangroveskog har skövlats för att ge plats åt räkodlingar och hotell. Vid en plantskola odlas alla de träd som behövs i ett återplanteringsprojekt.

Utbildas i naturvård

Weehena ligger i ett av Sri Lankas mest mangrovetäta områden, här utbildas lokala kvinnor till att vakta skogarna och slå larm vid illegal skövling. I gengäld får kvinnorna varsitt mikrolån. Kursledaren Primrose Fernando fick själv ett mikrolån en gång i tiden. Hon berättar att nästan alla betalar tillbaka sina lån.

Skogsvaktare

Sammanlagt ska 15 000 kvinnor i 1500 byar bli skogvaktare och utbildas i naturvård och ekosystem.

Odlar blommor

En av kursdeltagarna, Shamali Gayanthi, har länge odlat blommor och sålt till grannkvinnorna. Med sitt mikrolån ska hon utöka verksamheten. Favoritblomman är färgglada bouganvilla.

Forskare med i projektet

Även från forskarhåll är man positiva till skogvaktarprojektet. Marappullige Priyantha Kumara vid Ocean University of Sri Lanka är specialiserad på mangroveträd och mån om att utbilda lokalbefolkningen. I en grannort till Weehena ligger ett stort mangrovemuseum dit allt från förskolebarn till universitetsstudenter kommer för att lära sig mer.

Kamp för jämställdhet

Kvinnorna har en mycket låg ställning i landet och utsätts i hög grad för våld och diskriminering. Organisationen som driver projektet beskriver hur det har skett en radikal förändring av kvinnornas beteende sedan de involverats i mangroveprojekten. Kampen för jämställdhet och kvinnliga rättigheter som pågår i de frodiga mangroveskogarna har byggt helt nya självförtroenden.