analytiker vid Tillväxtanalys och forskare vid KTH