Cykelpendling är inte bara bra för klimatet, det ger också hälsovinster – och det även om cykelvägen går längs trafikerade bilvägar. Det framgår av en ny avhandling vid Umeå universitet.

– Hälsovinsterna av träning är särskilt stora för den som bor i områden med mycket luftföroreningar. Träning håller tillbaka inflammation som börjar i andningsorganen som föroreningar orsakar, säger Wasif Raza som skrivit avhandlingen, i ett pressmeddelande.

I avhandlingen ingår två studier gjorda i Umeå 1990 och 2014, där riskerna för att insjukna och återinsjukna i hjärtsjukdomar som exempelvis hjärtinfarkt och kärlkramp, samt i stroke, jämförts med hur fysiskt aktiva personerna i studierna är och hur de exponerats för luftföroreningar på lång sikt.

För personer som bodde i ett område med höga halter luftföroreningar var risken att insjukna i så kallade ischemiska hjärtsjukdomar 45 procent lägre om de tränade minst två gånger i veckan. Den effekten syntes inte bland de som bodde i områden med låg grad av luftföroreningar.

En slutsats är att städer bör planeras så att gång- och cykelpendling och fysisk aktivitet på fritiden underlättas. Detta blir extra viktigt i områden med luftföroreningar och mycket biltrafik, framhåller Wasif Raza.

Tidigare har bland annat en studie vid Köpenhamns universitet visat att fysisk aktivitet minskar risken för en för tidig död, även om motionen sker i stadsmiljö med luftföroreningar.


Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Björn Abelsson skriver:

    Hälsovinsterna av cykling är mångdubbelt större än hälsoförlusterna genom cykelolyckor. Och bilförare får i sig mer avgaser än cyklister på grund av att de kör mitt i gatan och att luftintaget för bilen sitter lägre än cyklistens mun. Det farligaste man kan göra är att sitta stilla framför teven, i bilen eller framför datorn.

    Dessutom dör fler människor av bilarnas avgaser än i trafikolyckor. Nollvisionen 3.0 borde behandla biltrafikens totala hälsopåverkan, inte enbart trafikolyckorna.

    Och kom inte med argumentet att alla bilar snart är eldrivna. Den farligaste luftföroreningen är de partiklar som kommer från dubbdäck och bromsar. I det avseendet är elbilar inte bättre än fossilbilar.