Sofia Vela, Institutionen för kulturgeografi, Uppsala universitet