Fredrik Karlsson möter många krav på skolmaten. Den ska vara hälsosam, energirik, ekologisk, närproducerad, ha låg klimatpåverkan, låg kostnad… och dessutom smaka bra.