Kocken Sofia Friberg tror på att jobba långsiktigt, att börja redan i förskolan så att barnen vänjer sig vid de nya smakerna. Hon ser tydligt att de små barnen är mer positiva, t.ex. till bulgur, än de stora barnen.