Etikett /Havsbruk

Havsbruk

Vad är havsbruk?

I takt med att vi blir allt fler på jorden ökar också trycket på våra landområden. Om 40 år beräknas behovet av mat ha fördubblats. Och eftersom det börjar bli trångt om utrymmet för alla oss som lever på land kan havsbruk vara ett alternativ, fisk- och algodlingar, eller möjligheten att upptäcka nya mediciner. Potentialen för att böra bruka havet på samma sätt som vi brukar jorden är stort. Samtidigt är det viktigt att havsbruket sker på ett hållbart sätt.

Mat och bränsle

Ett av problemen med detta är vi på senare tid har överkonsumerat havets fiskar. Därför måste vi se till att det finns en god återväxt. Vilket till viss del problematiseras av att de flesta fiskar äter andra fiskar. med anledning av det bedrivs det en mängd forskning för att försöka hitta alternativ föda till fiskar.
Det forskas också på alger eftersom alger har stort potential som källa till produktionen av biobränslen – som biogas och etanol.
I Sverige pågår inte havsbruk på någon större nivå, annat än på försök. I många andra länder är det däremot väldigt vanligt.

Havsbruk, här i form av en fiskodling.

Havsbruk – det vill säga odling av fisk, skaldjur och alger – växer snabbare än någon annan livsmedelsnäring i världen. Foto: Lars Krögerström

 

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.