225 artiklar

Biologisk mångfald

149 artiklar

Hållbara städer

91 artiklar

Industri & Energi

187 artiklar

Kemikalier

525 artiklar

Klimat

77 artiklar

Landsbygd

329 artiklar

Livsstil & konsumtion

243 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

68 artiklar

Skog

35 artiklar

Social hållbarhet

73 artiklar

Transport

181 artiklar

Vatten

Etikett

fakta

isblock

Klimat

I huvudet på en klimatförnekare

Trots att forskare nu är eniga om klimatförändringarnas orsaker och konsekvenser, så finns det fortfarande grupper som tar avstånd från dessa fakta. Vilka är det som förnekar klimatvetenskapen, vad använder de för strategier och hur kan de bemötas? Dessa frågeställningar har en forskargrupp nu gått på djupen med.