Enligt en rapport från WMO är det 50 procents risk att den årliga globala medeltemperaturen tillfälligt kommer att nå 1,5 grader över förindustriell nivå, åtminstone något av de kommande fem åren. Och sannolikheten ökar med tiden, rapporterar SMHI.