Världshälsoorganisationen, WHO, har uppdaterat riktlinjerna för luftkvalitet: nu lyfts luftföroreningar fram som det enskilt största hotet mot människors hälsa. Enligt WHO lever 90 procent av världens befolkning redan i områden som har en eller flera skadliga ämnen i luften, men luftkvaliteten är klart sämst i fattiga länder.