Virkesförrådet i den svenska skogen fortsätter att öka, men nu i långsammare takt. Det visar SLU Riksskogstaxeringens årliga officiella statistik.