Virkesförrådet i den svenska skogen ökar fortfarande, men nu i betydligt långsammare takt än tidigare, enligt SLU Riksskogstaxeringen.