Nu firas Mårten gås och då serveras det gås på matbordet, framför allt i södra delarna av landet. Antalet vilda gäss i Sverige har ökat under en längre tid. Vanligast och ökande i antal är den vitkindade gåsen och grågåsen medan kanadagåsen minskar i antal, rapporterar Naturvårdsverket.