Hur honungsbin påverkar vilda bin uppmärksammas allt mer. En ny rapport från Lunds universitet visar att honungsbin konkurrerar med vilda bin om blomresurser, och att mer forskning och kunskap behövs för att skapa förutsättningar för samexistens mellan biodling och bevarande av vilda bin på lång sikt i Sverige.