Forskare vid Stockholms universitet har sett att videväxt av en specifik klon som är bra på att ta upp tungmetaller från jorden under en tioårsperiod kan fånga upp till 80 procent av bland annat arsenik, kadmium, bly och PAH i förorenad mark. Enligt forskarna bakom studien är det första gången man kan visa att växter verkligen kan rena jord från föroreningar under en längre tid.