Totalt reste cirka drygt 40 miljoner resenärer till eller från Swedavias flygplatser under 2019, en minskning med 4 procent jämfört med 2018. Antalet utrikesresenärer minskade med 2 procent, medan antalet inrikesresenärer minskade med 9 procent jämfört med 2018.