Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin ökar med 1,1 procent andra kvartalet 2019 jämfört med samma period 2018. Det beror på en ökning från hushållens persontransporter, rapporterar SCB.