Växthusgasutsläppen från den svenska ekonomin ökade med 2,1 procent 2021 jämfört med 2020 enligt preliminär statistik. Utsläppen ökade framförallt från tillverkningsindustrin och energibranschen. Sveriges BNP ökade under samma tidsperiod med 4,8 procent, rapporterar SCB.