Växthusgasintensiteten för Sveriges ekonomi under tredje kvartalet 2019 uppgick till 13,5 kg koldioxidekvivalenter per tusen kronor i BNP, en minskning med 0,1 kg koldioxidekvivalenter per tusen kronor i BNP jämfört med samma period 2018. Det rapporterar SCB.