Det finns ett växande intresse för vattenbruk och odling av makroalger. I en ny avhandling från Göteborgs universitet undersöks de bästa förhållanden för att hållbart kunna odla brunalgen sockertare.