Sedan 2018 har en särskild våtmarkssatsning gett kommuner och regioner möjlighet att restaurera och anlägga våtmarker. Nu har Naturvårdsverket fördelat ytterligare 140 miljoner kronor till landets länsstyrelser, för insatser under åren 2022-2024.