Juni 2023 var den hittills varmaste junimånaden globalt. Vidsträckta områden med varmt eller mycket varmt väder fanns i bland annat Västeuropa och Skandinavien, Kanada, Sydamerika och inte minst i världshaven. Havsisen kring Antarktis låg fortsatt på en rekordlåg nivå, rapporterar SMHI.