För första gången har forskare kunnat mäta havsströmmar under Thwaites-glaciären i Antarktis. Med en obemannad undervattensfarkost har forskare vid bland annat Göteborgs universitet mätt temperatur, styrka, salthalt med mera. Thwaites-glaciären står för den snabbaste avsmältningen i Västantarktis och studien som nu publicerats visar att tillförseln av varmt vatten är större än vad forskarna tidigare trott.