I november meddelade Naturvårdsverket att Sverige ska inkludera utsläpp från gasläckan i Nord Stream för klimat- och luftrapporteringen till EU och FN. Efter en rättslig utredning av Sveriges jurisdiktion över gasledningarna gör Naturvårdsverket en ny bedömning som innebär att utsläppen inte ska ingå.