På flera håll i landet sköter Trafikverket vägrenar för att gynna den biologiska mångfalden, bland annat genom att låta växterna blomma över innan de klipps ner. I en studie har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet tittat på hur metoden faktiskt påverkar mångfalden. Det visar sig att dessa vägrenar har fler blommor, som i sin tur lockar fler pollinatörer – men trafiken påverkar negativt. Ju fler bilar, desto färre insekter.