Årets totalskörd av spannmål beräknas till 5 miljoner ton, vilket är 16 procent mindre än förra årets skörd. Totalskörden är 7 procent mindre än genomsnittet för de senaste fem åren, där 2018 med missväxt orsakad av torka är ett av åren. I år var det extrema regnväder under vår och höst samt torrt väder under sommarens tillväxtperiod som minskade skördenivåerna, det rapporterar SCB.