Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin fortsätter att öka efter nedgången under pandemins första år. Den främsta orsaken är ett ökat flygresande, enligt SCB.