Den ekonomiska återhämtningen under 2021 har orsakat högre utsläpp av växthusgaser. Det visar nu rapportering från anläggningarna inom EU:s utsläppshandel. I Sverige ökade utsläppen med 10,6 procent jämfört med utsläppen 2020, och preliminära siffror visar på en liknande ökning för utsläppen inom hela EU:s utsläppshandel, rapporterar Naturvårdsverket.