Utsläppen från den svenska flygbranschen ökade med 140 procent under andra kvartalet 2022 jämfört med samma kvartal 2021. Den stora ökningen beror på minskat flygande under covid-pandemin. Utsläppen från flygbranschen är fortfarande lägre än innan pandemin, rapporterar SCB.