För att påskynda utbyggnaden av förnybar energi har Europeiska Unionens Råd antagit en ny förordning, rapporterar Naturvårdsverket. Anledningen är framförallt kriget i Ukraina och dess påverkan på Europeiska unionens energiförsörjning och energipriser.