Klimatförändringarna är ett hot mot världens största koloni av lunnefåglar. Det visar en ny studie från Nina, Norsk institutt for naturforskning. Forskarna har analyserat hur lunnefåglarnas fortplantning på isländska Västmannaöarna har förändrats under 128 år. De ser bland annat att fåglarna får färre ungar när temperaturen förändras.