Två av tre svenskar tycker att mer resurser borde satsas för att Sverige ska leva upp till FN:s globala mål och stoppa förlusten av biologisk mångfald till 2030. Det visar Världsnaturfondens (WWF) Klimatbarometer 2023. Det är betydligt fler än förra året, och det är framför allt är det bland svenskar utanför storstäderna som ökningen skett.