På torsdagen beslutade Donald Trump och hans administration att avskaffa det skydd av våtmarker och vattendrag som infördes under Barack Obamas presidenttid. Donald Trump var tydlig när han tillträdde som president att ett stort antal miljölagar skulle upphävas eller försvagas. Enligt New York Times handlar det om åtminstone 95 miljölagar som avskaffas eller urholkas.