På ett partsmöte i Panama i november togs flera viktiga beslut för att uppnå en uthållig handel med 150 tropiska trädarter. Beslut fattades också om att stärka skyddet av 100 haj- och rockarter, 160 groddjur och 50 reptilarter. Det rapporterar Naturvårdsverket.