Om avgångarna i kollektivtrafiken blir fler mitt på dagen och på kvällen – när få reser – väljer fler att ta bussen eller tåget även i rusningstrafik. Det framgår av en ny avhandling vid Lunds Tekniska Högskola. Resultatet tyder på att resenärerna hellre väljer kollektivtrafiken om den finns tillgänglig hela dagen, även om de sedan ändå reser under rusningstrafik.