Teknik finns för att ta itu med klimatkrisen, men den politiska viljan släpar efter. Det är ett av budskapen i nya handboken Climate Change and Technology om en av vår tids stora ödesfrågor, skriven av ett 60-tal forskare. Frauke Urban, redaktör och professor i industriell ekonomi på KTH, hoppas att inspirera till nya lösningar.