Sedan 1 januari måste restauranger erbjuda återanvändbara lådor och muggar till gäster som köper mat att ta med. Forskare vid Karlstads universitet visar hur restaurangerna kan klara omställningen och underlätta för kunder att göra ett miljömedvetet val.