Den senaste räkningen av ringmärkta lövsångare visar att antalet har minskat snabbt i Sverige. Förra året noterades 13 000 ringmärkta lövsångare vilket innebär en halvering jämfört med år 2020, skriver Naturhistoriska Riksmuseet.