Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser ökade med sju procent under 2022 jämfört med 2021. Orsaken till ökningen var gasläckaget från Nord Stream. Utan läckaget skulle utsläppen ha minskat med fem procent, bland annat till följd av högre inblandning av biodrivmedel inom transportsektorn. Det rapporterar Naturvårdsverket.