Säckspindeln Clubiona juvenis har för första gången påträffats i Sverige. Fyndet gjordes på Landsort i Södermanland.