Årets rapportering visar att vi använde 102 plastbärkassar per person 2018. Det är en minskning med 12 kassar per person och år jämfört med 2017. Målet är att minska antalet till 90 per person år 2019 och till 40 år 2025. Det rapporterar Naturvårdsverket.