Varje år använder vi svenskar uppskattningsvis mellan en halv och en miljard engångsmuggar. Men engångsmuggen är klart sämre för klimatet än en flergångsmugg, det visar en ny livscykelanalys som gjorts på uppdrag av Håll Sverige Rent.