De svenska hushållens faktiska individuella konsumtion per capita, ligger 11 procent över genomsnittet för de 27 EU-länderna år 2021, rapporterar SCB.