De svenska hushållens faktiska individuella konsumtion per capita, ligger 12 procent över genomsnittet för de 27 EU-länderna år 2020. Det rapporterar SCB.