Grundforskningen utformar gränserna får vårt vetande. Genom att testa, pröva och formulera nya tankar, teorier och idéer kan banbrytande forskning skapas. Nu varnar Mats Benner, expert på forskningspolitik och gästprofessor vid KTH, för att svenska forskare blivit sämre på att ta ut svängarna.